KIVITELEZÉS

A kivitelezés szervezés három jól elkülöníthető részre tagolható

Előkalkuláció-költségbecslés:

A kivitelezést segítő tervek elkészítése után, egy hozzávetőleges árkalkulációt készítek a várható kivitelezési költségekről. Ezzel tulajdonképpen készül egy árazott lista a szükséges munkafolyamatokról.

Így már könnyebben eldönthető, hogy a további részletes tervezés során milyen anyagokat illetve beépítendő berendezéseket érdemes választani ahhoz, hogy a tervezett ráfordítandó összeg és kivitelezés várható valós költsége ne nagyon térjen el egymástól.

Az előkalkuláció segíthet abban is, hogy pénzügyi szempontból ütemezni tudjuk a beruházást. Ez főleg nagyobb projekteknél, hosszabban elnyújtott több részletben megvalósuló kivitelezés illetve házépítés során szinte elengedhetetlen.

Kivitelezés előkészítése:

A véglegesített tervek alapján árajánlatok bekérése az általam javasolt és megbízható szakkivitelezőktől, az ehhez szükséges műszaki egyeztetések lebonyolítása.

A kivitelezéshez szükséges anyagok megrendeléséhez műszaki egyeztetés, a rendelési lista pontos előkészítése és Megbízó rendelkezésére bocsátása.

Beérkező kivitelezői árajánlatok elemzése, összesítése, a Megbízói döntéshozatal valamint a kivitelezőkkel való szerződéskötés előkészítése.

Időbeni ütemezés elkészítése.

Kivitelezés helyszíni felügyelete:

Helyszíni kiszállás, felügyelet és művezetés, mely tartalmazza a Megbízó által kiválasztott kivitelezők szakmai segítését, felügyeletét, ellenőrzését, amennyiben szükséges a kivitelezők elvégzett munkájának felmérését és a Megbízó felé a munkák kifizethetőségének lejelentését.

KIVITELEZÉS ÁRAK

KÖLTSÉGBECSLÉS

900 Ft/nm-től

KIVITELEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

1.600 Ft/nm-től

HELYSZÍNI FELÜGYELET

Egyedi árajánlat

MUNKAFÜZET

Mit érdemes átgondolnia lakásfelújítás/lakásátalakítás vagy új lakás esetén a befejező munkák megkezdése előtt?

A személyes konzultációs díj összege: 50.000 Ft+kiszállási díj.

A kitöltött munkafüzet és kalkulátor nagyban elősegíti munkámat, így amennyiben ezeket visszaküldi nekem, a személyes konzultáció díjából 20.000 Ft kedvezményt igénybe vehet.